Daniel Baena

  • Instructor de Kick Boxing
  • Instructor de Boxeo
  • Instructor de Krav Maga
  • Técnico en Conducción Físico-Deportiva en el Medio Natural
  • Cinturón negro 1º Dan de Kick Boxing
  •  Cinturón negro 1º Dan de Krav Maga
  • 9ª Kyu de Ninjitsu
  • Currículo completo: Daniel Baena CV